Friday, 6 May 2011

Sejarah kejururawatan di Malaysia

Perkembangan kejururawatan di Malaysia bermula di era 1900an. Pada tahun 1913 berikutan pembukaan  sekolah Perubatan pertama iaitu pada tahun1905 di Singapura.Pada tahun 1913 nama sekolah tersebut ditukar kepada 'King Edward VII College of Medicine'
Diantara tahun 1940 hingga tahun 1960an perkembangan kejururawatan agak lembab sehinggalah perang dunia ke 2 dan Jepun menduduki Tanah Melayu, banyak wanita yang menjadi jururawat dengan tujuan keselamatan. Tidak ada latihan khusus yang ada pada masa itu.Latihan hanya diberi semasa bertugas dan diselia oleh matron atau sister sahaja.

Sekolah latihan jururawat yang pertama dibuka adalah pada tahun 1946 di Johor Bahru dan pengetuanya adalah Miss Henderson D.N.
Selepas itu banyak sekolah dibuka untuk melatih jururawat. Korikulum kejururawatan telah dikembangkan dan pelatih jururawat perlu menjalani kursus latihan selama 3 tahun 4 bulan.

Bagaimanpun karier kejururawatan di era tahun 1946 hingga 1960an tidak menarik minat ramai kerana dianggap kerja yang berstatus rendah dan juga kerana persekitaran kerja yang tidak kondusif.Majoriti wanita ketika itu adalah surirumahtangga.
Oleh kerana permintaan dan keperluan tenaga jururawat semakin meningkat  pada masa itu, jururawat dihantar ke luar negara bagi mengikuti latihan yang spesifik.

Pada tahun 1950 'Malaysian Nursing Board'(MNA) ditubuhkan dan diberi autonomi untuk menetapkan latihan jururawat  di Malaysia di bawah Rancangan Malaysia ke 6. Semenjak dari itu latihan kejururawatan disusun dan lembaga jururawat bertanggungjawab memantau peperiksaan yang dijalankan dalam latihan kejururawatan.

Pada awal tahun 1970an permintaan terhadap kerjaya kejururawatan adalah tinggi sekoalh latihan tempatan di Malaysia tidak dapat menampung permintaan tersebut. Pada ketika itu ramai jururawat kebanyakan wanita keturunan China dihantar ke luar negara untuk menjalani kursus kejururawatan.
Pada masa itu juga pendidikan di Malaysia semakin berkembangt dan kebanyakan wanita dapat mengikuti pendidikan secara formal dan mula memasuki bidang pekerjaan.Walaubagaimanapun ketika itu peluang kerjaya kaum wanita terhad kepada samada menjadi guru dan jururawat sahaja.Disebabkan itu banyak wanita muda menjadi jururawat walaupun menerima pendapatan yang rendah dan bukanlah kerjaya pilihan mereka.
Kebanyakan jururawat ketika itu adalah wanita.

Pada tahun 1980an ekonomi Malaysia meningkat maju , Malaysia mula mengalami tranformasi dari pertanian kepada negara perindustrian.
Kerajaan mula memberi penekanan yang lebih terhadap pendidikan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja.Ekoran dari itu wanita telah diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke pendidikan tinggi.Oleh kerana itu bidang kejururawatan tidak lagi menjadi minat kaum wanita disebabkan lebih peluang pekerjaan lain yang ada.Ini juga menyebabkan kekurangan jururawat di Malaysia.

Pada tahun 1990 hingga 2000 pendidikan di Malaysia bertambah maju , pendidikan kejururawatan telah ditawarkan hingga ke peringkat sarjana.
Universiti Malaya merupakan universiti yang pertama  di Malaysia yang menawarkan program kursus sepenuh masa selama 2 tahun kepada jururawat yang mempunyai kursus 'post basic' dan 1 tahun kursus dengan memperolehi sijil dalam ,teaching, atau 'administration' dalam tahun 1993 dengan pengambilan perdana sebanyak 30 orang pelajar.

Universiti Malaysia Sarawak pula merupakan universiti pertama yang menawarkan pra pendaftaran mengikuti kursus sarjana muda pada tahun 1998 dengan pengambilan seramai 17 pelajar.

references:
NBBS 1203 Professionalism and Issue in Nursing B
Open University Malaysia.

No comments:

Post a Comment